Материалы

Физико-математическая серия №1, 2020

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА»

1. Balanced growth of broad money in kazakhstan: 1994–2018

Zh. Alimova

СЕКЦИЯ «ФИЗИКА»

2. Дизельдердегі газдинамикалық процестер және олардың сипаттамаларын жақсарту бойынша зерттеу жұмыстары

Т. К. Балгабеков, Ә. О. Айдарбек, А. С. Кошмаганбетова, Г. Н. Байгужина

3. Азот тотығын төмендету мақсатында үш сатылы жағу технологиясының физика-химиялық процесстері

А. Ж. Қалиқан, Р. Ә. Тойымбеков, З. К. Саттинова

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА»

4. REMOTE CONTROL via MOBILE devices (smartphones)

N. S. Bulat

5. Ақпараттық жүйені ұйымдастыру

С. Қ. Тұрар, Б. К. Султанова

6. Исследование различных методов распознавания объектов

Ж. Ж. Усен, Е. Б. Турсынбек, Б. К. Султанова

СЕКЦИЯ «НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ»

7. Әртекті ортадағы серпімділік теориясының динамикалық контактілі есептеріндегі бөлу әдісі

С. С. Жүзбаев, А. Қ. Адилова

8. Физика пәнінің механика бөлімін оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану

Л. К. Казангапова, М. Сырнай

9. Digitalization in pedagogical field: new methods for management

А. S. Shakirova

10. Технология виртуальной и дополненной реальности для образования

А. С. Сагандыкова, Н. К. Токжигитова